[Us] Партньорство с HackTUES

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Feb 9 23:37:52 EET 2018


On Fri, 9 Feb 2018 23:28:22 +0200
Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:

> Привет,
> 
> По случай партньорството с HackTUES имам следните въпроси:
> 
> * Кое лого да им дадем за сайта и социалните медии? Аз мисля, че
> http://ivo.schupen.net/initlab/logo.png (най-големият размер,
> експортиран от repository-то initLab-logo) е ОК.
>

Ок трябва да е.
 
> * Не успях да си харесам от сайта текст, подходящ за представяне на
> лаба по социалните медии. Имаме ли такъв или да се помъча да напиша
> нещо?
>

За това и горното, ако искаш виж как е на сайта на феста
(http://www.openfest.org/2017/bg/sponsorspg/), може да го ползваш за
пример.
 
> * Искаме ли да им дадем 200-220 стикера, които да сложат в пакетите за
> участниците? Ако ви се виждат много, може да отделим по-малко,
> например стотина, които желаещите да си взимат.
> 
По-скоро второто, мисля, че напечатахме общо 500.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180209/95d857b4/attachment.sig>


More information about the Us mailing list