[Us] Fwd: Задължение за пререгистрация

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Fri Jan 5 16:54:54 EET 2018


Доста верен спам май...
https://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/10/30/2853556_sdrujeniia_i_fondacii_na_opashka_pred_agenciiata_po/

2018-01-05 14:51 GMT+00:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:
> Изглежда като спам, ама някак полезен такъв. Някой нещо да знае по въпроса?
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: legalisfirm <legalisfirm at gmail.com>
> Date: 2018-01-05 16:26 GMT+02:00
> Subject: Задължение за пререгистрация
> To: vloo at initlab.org
>
>
> Уважаема/и г-жо/г-н,
>
> Информираме Ви, че с последните изменения в Закона за юридическите лица с
> нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), считано от 1 януари 2018г., се внася съществена
> промяна в режима на сдруженията и фондациите, като учредяването им и
> вписването на обстоятелства относно тях ще се осъществява от Агенция по
> вписванията, вместо от окръжните съдилища по седалището на съответното
> юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ).
>
> Срокът за пререгистрация е до 31.12.2020г. Процесът по прехвърлянето на
> регистрацията на ЮЛНЦ ще следва модела на пререгистрация на търговските
> дружества, влязъл в сила от 2008г. За целта е създаден нов Регистър за
> юридическите лица с нестопанска цел, представляващ електронна база данни,
> подобна на Търговския регистър. С промените в ЗЮЛНЦ отпада вторичната
> процедура по регистрация в регистър БУЛСТАТ, тъй като при регистрацията в
> новия регистър към Агенцията по вписванията, на сдруженията и фондациите ще
> бъде предоставян Единен идентификационен код, подобно но търговските
> дружества, а БУЛСТАТ номера на вече регистрираните сдружения и фондации
> автоматично ще се счита за техен Единен идентификационен код.
>
> На разположение сме в случай, че имате нужда от повече информация и
> съдействие във връзка с горното.
>
> Поздрави.
>
>
> legalisfirm at gmail.com
>
> Sofia 1303
>
> 94A Balgarska Morava str., office 1
>
> This e-mail (including any attachments hereto) may be confidential and may
> also be legally privileged.  It is intended only for the stated addressee(s)
> and access to it by any other person is unauthorised.  If you are not an
> addressee, you must not disclose, copy, circulate or in any other way use or
> rely on the information contained in this e-mail (including any attachments
> hereto).  If you have received it in error, please inform us immediately and
> delete all copies of this e-mail and of any attachments hereto.  Copyright
> in this e-mail and in any attachments hereto is reserved.
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>


More information about the Us mailing list