[Us] Попълнен формуляр за членство

Mario Mishev mario at ludost.net
Mon Jan 15 12:38:42 EET 2018


On 01/15/2018 11:51 AM, Vasil Kolev wrote:
> Досега си го говорихме с Иво и може да трябва ОС да го приемем, ама
> нещо като за 10лв членска такса за ученици на мен ми звучи добре. Мнения?

На мен също ми звучи добре, даже може и да не се наложи да свикваме ОС:

https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D0%92%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1

"Чл. 15. (1) Общото събрание взема решения с явно гласуване по следните
въпроси:

1. изменяне и допълване на устава;
2. приемане на други вътрешни актове;"

В точка две не пише изменяне и допълване на вътрешните актове а само
приемане и ако правилно интерпретирам написаното в точка 8от
https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D0%92%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1

"Вземане на решения
Чл. 18. (1) Управителният съвет има следните правомощия:

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава
не спадат в правата на друг орган;"

май имаме правото да променим правилника с решение на УС.

Ако някой е по-запознат, да каже дали не си надскачаме правомощията.

Иначе аз съм и за да се свика ОС, но това е малко по-трудна и бавна работа.

Поздрави,

Марио


More information about the Us mailing list