[Us] Попълнен формуляр за членство

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Mon Jan 15 14:10:11 EET 2018


Уикенда са се получили 14-часови интервали.

On Jan 15, 2018 14:05, "Mario Mishev" <mario at ludost.net> wrote:

> On 01/15/2018 01:52 PM, Vasil Kolev wrote:
> > Не си ги надскачаме, той и Иво го погледна преди малко. Ами ако искате
> > да го гласуваме, или да го говорим на следващия УС ?
>
> Аз викам да си свикаме един УС, и без това няма да е лошо да се видим и
> обсъдим разни неща, примерно финансовото състояние на Лаба.
>
> https://doodle.com/poll/k4rcg7x6nh2c3pbu
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180115/f20de680/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list