[Us] Попълнен формуляр за членство

Mario Mishev mario at ludost.net
Mon Jan 15 14:05:11 EET 2018


On 01/15/2018 01:52 PM, Vasil Kolev wrote:
> Не си ги надскачаме, той и Иво го погледна преди малко. Ами ако искате
> да го гласуваме, или да го говорим на следващия УС ?

Аз викам да си свикаме един УС, и без това няма да е лошо да се видим и
обсъдим разни неща, примерно финансовото състояние на Лаба.

https://doodle.com/poll/k4rcg7x6nh2c3pbu


More information about the Us mailing list