[Us] Първа среща на УС за 2018

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jan 17 11:28:47 EET 2018


Може да обсъдим podcast-ите и да ги направим по-редовен event (на
хората може да са им интересни, например на жена ми, която толкова
рядко ме вижда, че се чуди къде да ми чуе гласа... :) ).

On Wed, 17 Jan 2018 11:15:15 +0200
Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:

> Здравейте на всички,
> 
> Изглежда че тази събота 20.01.2018 от 12:30 е на-подходящото време за
> сбирка на Управителният съвет. Владо няма да може да присъства, но ще
> имаме кворум.
> 
> За какво ще си говорим:
> 
> 1. Промяна на Правилника на Лаба и въвеждане на такса за ученици в
> размер на 10 лв
> 
> 2. Финансовото състояние на Лаба
> 
> 3. GithubIssues
> 
> 4. Разни
> 
> 
> Ако някой иска да добави още нещо, да драсне един мейл и ако не го
> мързи твърде много - да барне event-а в сайта на Лаба.
> 
> 
> Поздрави,
> 
> Марио
> 
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180117/391ea5ae/attachment.sig>


More information about the Us mailing list