[Us] Подкрепа на отворено писмо против чл. 13 на новата директива за авторското право

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Jan 26 10:14:13 EET 2018


Мисля, че Марио беше на обсъждането, за останалите - идеята е лаба да
подкрепи едно отворено писмо/кауза, по темата авторски права (пак
мислят глупости от типа на "хостингите трябва да филтрират
съдържание"). Самото писмо е
https://docs.google.com/document/d/1j-EMsI4Pjd1aEeNzLBv3KEmsY3fVcbm8ZVd1dMZmV3Q/edit?usp=sharing, 
предлагам лабът да го подкрепи.

Подкрепата се изразява в следното:
- съгласяваме се (гласуваме го);
- пишем 2-3 изречения, и даваме лого, снимка на някой представителен
  (Владо) да качат на сайта.

Мнения?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180126/02674604/attachment.sig>


More information about the Us mailing list