[Us] Подкрепа на отворено писмо против чл. 13 на новата директива за авторското право

Ivaylo Markov ivo at schupen.net
Fri Jan 26 11:07:46 EET 2018


За корекция не знам, но евентуално бихме могли да добавим нещо за това
колко нереалистично, трудоемко и скъпо е подобно филтриране, особено за
малките и средни доставчици на услуги.

On 01/26/2018 10:56 AM, Vladimir Vassilev wrote:
> Подрепям отвореното писмо. Вероятно би било хубаво да предложим
> конструктивна корекция, ама да имахме и капацитета да съчиним такава...
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org <http://initlab.org/>
> 
> 2018-01-26 10:29 GMT+02:00 Ivaylo Markov <ivo at schupen.net
> <mailto:ivo at schupen.net>>:
> 
>   Аз съм съгласен да го подкрепим. За който иска сам да прочете
>   предложението -
>   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593
>   <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593>.
> 
>   И само да отбележа, че линкът в писмото е счупен.
> 
>   On 01/26/2018 10:14 AM, Vasil Kolev wrote:
>   > Мисля, че Марио беше на обсъждането, за останалите - идеята е лаба да
>   > подкрепи едно отворено писмо/кауза, по темата авторски права (пак
>   > мислят глупости от типа на "хостингите трябва да филтрират
>   > съдържание"). Самото писмо е
>   >
>   https://docs.google.com/document/d/1j-EMsI4Pjd1aEeNzLBv3KEmsY3fVcbm8ZVd1dMZmV3Q/edit?usp=sharing
>   <https://docs.google.com/document/d/1j-EMsI4Pjd1aEeNzLBv3KEmsY3fVcbm8ZVd1dMZmV3Q/edit?usp=sharing>,
>   > предлагам лабът да го подкрепи.
>   >
>   > Подкрепата се изразява в следното:
>   > - съгласяваме се (гласуваме го);
>   > - пишем 2-3 изречения, и даваме лого, снимка на някой представителен
>   >   (Владо) да качат на сайта.
>   >
>   > Мнения?
>   >
>   >
>   >
>   > _______________________________________________
>   > Us mailing list
>   > Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
>   > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>   <http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us>
>   >
> 
> 
>   _______________________________________________
>   Us mailing list
>   Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
>   http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>   <http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us>
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180126/2711503d/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list