[Us] Подкрепа на отворено писмо против чл. 13 на новата директива за авторското право

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Jan 26 11:12:29 EET 2018


Това е за в нашите две изречения, дето ще се показват на сайта

On Fri, 26 Jan 2018 11:07:46 +0200
Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:

> За корекция не знам, но евентуално бихме могли да добавим нещо за това
> колко нереалистично, трудоемко и скъпо е подобно филтриране, особено
> за малките и средни доставчици на услуги.
> 
> On 01/26/2018 10:56 AM, Vladimir Vassilev wrote:
> > Подрепям отвореното писмо. Вероятно би било хубаво да предложим
> > конструктивна корекция, ама да имахме и капацитета да съчиним
> > такава...
> > 
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org <http://initlab.org/>
> > 
> > 2018-01-26 10:29 GMT+02:00 Ivaylo Markov <ivo at schupen.net
> > <mailto:ivo at schupen.net>>:
> > 
> >   Аз съм съгласен да го подкрепим. За който иска сам да прочете
> >   предложението -
> >   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593
> >   <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593>.
> > 
> >   И само да отбележа, че линкът в писмото е счупен.
> > 
> >   On 01/26/2018 10:14 AM, Vasil Kolev wrote: 
> >   > Мисля, че Марио беше на обсъждането, за останалите - идеята е
> >   > лаба да подкрепи едно отворено писмо/кауза, по темата
> >   > авторски права (пак мислят глупости от типа на "хостингите
> >   > трябва да филтрират съдържание"). Самото писмо е
> >   > 
> >   https://docs.google.com/document/d/1j-EMsI4Pjd1aEeNzLBv3KEmsY3fVcbm8ZVd1dMZmV3Q/edit?usp=sharing
> >   <https://docs.google.com/document/d/1j-EMsI4Pjd1aEeNzLBv3KEmsY3fVcbm8ZVd1dMZmV3Q/edit?usp=sharing>, 
> >   > предлагам лабът да го подкрепи.
> >   >
> >   > Подкрепата се изразява в следното:
> >   > - съгласяваме се (гласуваме го);
> >   > - пишем 2-3 изречения, и даваме лого, снимка на някой
> >   > представителен
> >   >   (Владо) да качат на сайта.
> >   >
> >   > Мнения?
> >   >
> >   >
> >   >
> >   > _______________________________________________
> >   > Us mailing list
> >   > Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
> >   > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us 
> >   <http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us> 
> >   > 
> > 
> > 
> >   _______________________________________________
> >   Us mailing list
> >   Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
> >   http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >   <http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us>
> > 
> > 
> > 
> > 
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180126/9866670e/attachment.sig>


More information about the Us mailing list