[Us] Подкрепа на отворено писмо против чл. 13 на новата директива за авторското право

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Jan 26 12:37:50 EET 2018


Собственост са на нова броудкастинг и няма да се навият...

On Fri, 26 Jan 2018 12:24:12 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Vbox7, респективно NetInfo? Не че познавам някого там, просто се
> сещам, че тях доста ще ги засегне това.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2018-01-26 11:44 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> 
> > Имаме следния списък за спамене, кажете кой още ви хрумва. Трябват
> > ни за сега юридически лица, иначе ще се пусне отделно за
> > подписване, като имат готов сайт на петицията:
> > 
> > > Решихме да се свържем със следните фирми, изброявам по кой ще се
> > > свърже:
> > >
> > > Васил:
> > > initlab
> > > varnalab
> > > burgaslab
> > > PCVT
> > > obshtestvo.bg
> > > Olimex
> > > NOG.bg
> > > да питам Завеяната за СЕК или както-там-се-казваха
> > > Йовко Ламбрев с кой може да ни свърже
> > > dir.bg
> > > БНР/Никола
> > >
> > > Мариян:
> > > zaralab
> > > SuperHosting
> > > ICN
> > > TeleHouse
> > > SG
> > > OffNews
> > > Neterra
> > > BIX
> > >
> > > Neter:
> > > space.bg
> > >
> > > Витков:
> > > linux-bg.org 
> >
> > On Fri, 26 Jan 2018 09:37:50 +0000
> > Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:
> > 
> > > Мисля, че е хубаво да наспамим и общността с това.
> > >
> > > 2018-01-26 9:12 GMT+00:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>: 
> > > > Това е за в нашите две изречения, дето ще се показват на сайта
> > > >
> > > > On Fri, 26 Jan 2018 11:07:46 +0200
> > > > Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> > > > 
> > > >> За корекция не знам, но евентуално бихме могли да добавим нещо
> > > >> за това колко нереалистично, трудоемко и скъпо е подобно
> > > >> филтриране, особено за малките и средни доставчици на услуги.
> > > >>
> > > >> On 01/26/2018 10:56 AM, Vladimir Vassilev wrote: 
> > > >> > Подрепям отвореното писмо. Вероятно би било хубаво да
> > > >> > предложим конструктивна корекция, ама да имахме и капацитета
> > > >> > да съчиним такава...
> > > >> >
> > > >> > Vladimir Vassilev
> > > >> > root @ init Lab
> > > >> > +359 885 448475
> > > >> > http://initlab.org <http://initlab.org/>
> > > >> >
> > > >> > 2018-01-26 10:29 GMT+02:00 Ivaylo Markov <ivo at schupen.net
> > > >> > <mailto:ivo at schupen.net>>:
> > > >> >
> > > >> >   Аз съм съгласен да го подкрепим. За който иска сам да
> > > >> > прочете предложението -
> > > >> >   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri= 
> > CELEX%3A52016PC0593 
> > > >> >   <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri= 
> > CELEX%3A52016PC0593>. 
> > > >> >
> > > >> >   И само да отбележа, че линкът в писмото е счупен.
> > > >> >
> > > >> >   On 01/26/2018 10:14 AM, Vasil Kolev wrote: 
> > > >> >   > Мисля, че Марио беше на обсъждането, за останалите -
> > > >> >   > идеята е лаба да подкрепи едно отворено писмо/кауза, по
> > > >> >   > темата авторски права (пак мислят глупости от типа на
> > > >> >   > "хостингите трябва да филтрират съдържание"). Самото
> > > >> >   > писмо е 
> > > >> >   https://docs.google.com/document/d/1j- 
> > EMsI4Pjd1aEeNzLBv3KEmsY3fVcbm8ZVd1dMZmV3Q/edit?usp=sharing 
> > > >> >   <https://docs.google.com/document/d/1j- 
> > EMsI4Pjd1aEeNzLBv3KEmsY3fVcbm8ZVd1dMZmV3Q/edit?usp=sharing>, 
> > > >> >   > предлагам лабът да го подкрепи.
> > > >> >   >
> > > >> >   > Подкрепата се изразява в следното:
> > > >> >   > - съгласяваме се (гласуваме го);
> > > >> >   > - пишем 2-3 изречения, и даваме лого, снимка на някой
> > > >> >   > представителен
> > > >> >   >  (Владо) да качат на сайта.
> > > >> >   >
> > > >> >   > Мнения?
> > > >> >   >
> > > >> >   >
> > > >> >   >
> > > >> >   > _______________________________________________
> > > >> >   > Us mailing list
> > > >> >   > Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
> > > >> >   > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us 
> > > >> >   <http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us> 
> > > >> >   > 
> > > >> >
> > > >> >
> > > >> >   _______________________________________________
> > > >> >   Us mailing list
> > > >> >   Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
> > > >> >   http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > >> >   <http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us>
> > > >> >
> > > >> >
> > > >> >
> > > >> >
> > > >> > _______________________________________________
> > > >> > Us mailing list
> > > >> > Us at initlab.org
> > > >> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > >> > 
> > > >> 
> > > >
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Us mailing list
> > > > Us at initlab.org
> > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > > 
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us 
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> > 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180126/022020c6/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list