[Us] Подкрепа на отворено писмо против чл. 13 на новата директива за авторското право

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Jan 27 14:12:23 EET 2018


Предложение за нашите две изречения на сайта, + Владо, дай си снимка :)

"
Подобни разпоредби създават функционалност за цензура на съдържанието в
Internet с много широка и антидемократична употреба. Изграждането на
тази функционалност също така ще направи работата на по-малките
компании доста по-трудна и скъпа, без да получат нищо за наложената им
инвестиция.
"


On Fri, 26 Jan 2018 11:12:29 +0200
Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Това е за в нашите две изречения, дето ще се показват на сайта
> 
> On Fri, 26 Jan 2018 11:07:46 +0200
> Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> 
> > За корекция не знам, но евентуално бихме могли да добавим нещо за
> > това колко нереалистично, трудоемко и скъпо е подобно филтриране,
> > особено за малките и средни доставчици на услуги.
> > 
> > On 01/26/2018 10:56 AM, Vladimir Vassilev wrote: 
> > > Подрепям отвореното писмо. Вероятно би било хубаво да предложим
> > > конструктивна корекция, ама да имахме и капацитета да съчиним
> > > такава...
> > > 
> > > Vladimir Vassilev
> > > root @ init Lab
> > > +359 885 448475
> > > http://initlab.org <http://initlab.org/>
> > > 
> > > 2018-01-26 10:29 GMT+02:00 Ivaylo Markov <ivo at schupen.net
> > > <mailto:ivo at schupen.net>>:
> > > 
> > >   Аз съм съгласен да го подкрепим. За който иска сам да прочете
> > >   предложението -
> > >   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593
> > >   <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593>.
> > > 
> > >   И само да отбележа, че линкът в писмото е счупен.
> > > 
> > >   On 01/26/2018 10:14 AM, Vasil Kolev wrote:  
> > >   > Мисля, че Марио беше на обсъждането, за останалите - идеята
> > >   > е лаба да подкрепи едно отворено писмо/кауза, по темата
> > >   > авторски права (пак мислят глупости от типа на "хостингите
> > >   > трябва да филтрират съдържание"). Самото писмо е
> > >   >  
> > >   https://docs.google.com/document/d/1j-EMsI4Pjd1aEeNzLBv3KEmsY3fVcbm8ZVd1dMZmV3Q/edit?usp=sharing
> > >   <https://docs.google.com/document/d/1j-EMsI4Pjd1aEeNzLBv3KEmsY3fVcbm8ZVd1dMZmV3Q/edit?usp=sharing>,  
> > >   > предлагам лабът да го подкрепи.
> > >   >
> > >   > Подкрепата се изразява в следното:
> > >   > - съгласяваме се (гласуваме го);
> > >   > - пишем 2-3 изречения, и даваме лого, снимка на някой
> > >   > представителен
> > >   >   (Владо) да качат на сайта.
> > >   >
> > >   > Мнения?
> > >   >
> > >   >
> > >   >
> > >   > _______________________________________________
> > >   > Us mailing list
> > >   > Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
> > >   > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  
> > >   <http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us>  
> > >   >  
> > > 
> > > 
> > >   _______________________________________________
> > >   Us mailing list
> > >   Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
> > >   http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >   <http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us>
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >   
> >  
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180127/48f4546f/attachment.sig>


More information about the Us mailing list