[Us] Плащане на наема

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Jul 10 08:59:09 EEST 2018


Тия дни очаквам да ми се обади хазайката, за да платиме наема. Тъй като в
работно време нямам шанс да се появя, а съм убеден, че тя вечерите си има
планове, различни от разхождането точно пък в нашия квартал, дали някой би
желал да се окаже в работно време в Лаба идните дни, за да плати наема?
Добавям Венци тук, понеже той вероятно би имал възможността, ако все още не
е започнал работа при някой робовладелец :D

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180710/d230a657/attachment.html>


More information about the Us mailing list