[Us] Плащане на наема

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Tue Jul 10 10:05:47 EEST 2018


Аз по принцип мисля да бачкам от лаба, само кажи кой ден ще идва и откъде
да взема парите.

Венци

П.П. абониран съм за копие от us@

On Tue, Jul 10, 2018, 08:59 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Тия дни очаквам да ми се обади хазайката, за да платиме наема. Тъй като в
> работно време нямам шанс да се появя, а съм убеден, че тя вечерите си има
> планове, различни от разхождането точно пък в нашия квартал, дали някой би
> желал да се окаже в работно време в Лаба идните дни, за да плати наема?
> Добавям Венци тук, понеже той вероятно би имал възможността, ако все още не
> е започнал работа при някой робовладелец :D
>
> По-здрави,
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180710/c8f31f00/attachment.html>


More information about the Us mailing list