[Us] IPACTT договор към Лаба

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Sat Jul 14 15:36:04 EEST 2018


Мерхаба,

Пиша ви чисто информативно, за да знаете, че ще се наложи договорът за
тъмното влакно да бъде върнат обратно към Лаба, тъй като Вежливият Бобър ще
бъде прехвърлена на друго лице, а брат ми няма интерес от плащането на тази
такса, предвид че в Лаба се случва да се появи веднъж в месеца и си плаща
членски внос. Таксата на месец е 120 лева с ДДС.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180714/fa677356/attachment.html>


More information about the Us mailing list