[Us] Fwd: Интервю | DevStyleR

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Mon Jul 16 16:26:29 EEST 2018


Дали ще се намери някой ентусиаст за интервю да го свържа с гуспудина?

---------- Forwarded message ---------
From: Atanas Neychev <atanas at innovationcenter.tech>
Date: Mon, Jul 16, 2018, 15:51
Subject: Интервю | DevStyleR
To: <vloo at initlab.org>
Cc: <editors at devstyler.io>


Здрасти,

Казвам се Атанас Нейчев и съм редактор в DevStyleR - медия за разработчици,
технологии и иновации. Мартина Георгиева от StudyHub предложи, че сте много
интересни. Бих искал да посетя лабораторията ви и да направим материал.

Ако имате интерес, пишете или звъннете!

Всичко най-добро,
Атанас Нейчев
@nasneychev | 0886296531
devstyler.io
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180716/c017d9c4/attachment.html>


More information about the Us mailing list