[Us] use of inappropriate language by initlab machines

Nedko Arnaudov nedko at arnaudov.name
Sun Jul 22 16:27:51 EEST 2018


След вербално спречкване в #initlab (ludost.net), относно етичността на
използването на думата bastards в контекста на обичайната всекидневна
среда:

"Notice(initLabNotifier): Calling bastards because of opened door"

и с оглед това, че въпросната фраза, според мен, е дискриминация на хора
по социален статус, тъй като използва думата bastards (копеле/копиле,
човек без генетично сигурен баща), в негативен контекст (незаторена
входна врата),

и тъй като човек не избира дали се ражда със или без известен
*биологичен*/генетичен баща,

и с оглед тоталното неразбиране което изглежда срещна моята етична
позиция в горепосочения комуникационен канал,

и с оглед видимото от мен незачитане на принципите на недискриминация,
които считам за необходими в човешката средата,

уви, към дадения момент не се считам вече за възможно да бъда член на
инитлаб средата, нито мога да я препоръчнам на хора които смятат
дискриминацията за сериозен етичен проблем.


More information about the Us mailing list