[Us] use of inappropriate language by initlab machines

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Sun Jul 22 18:00:35 EEST 2018


Здрасти, Недко,

За жалост сефте чувам, че този въпрос въобще е бил повдиган. Само в IRC ли
е обсъждан, и говорил ли си с някого от УС, преди взимането на въпросното
решение?

Корекцията на съобщението ми се струва уместна, заради което ми е чудно, че
въобще се е стигнало до полемики по въпроса. В правилника на Лаба си имаме
точка относно дискриминацията, като си мисля, че тя би могла да е
достатъчна причина за предприемането на нужните мерки. Като стигна София,
ще проверя какво точно е положението.

По-здрави,

Владо

On Sun, Jul 22, 2018, 16:42 Nedko Arnaudov <nedko at arnaudov.name> wrote:

> След вербално спречкване в #initlab (ludost.net), относно етичността на
> използването на думата bastards в контекста на обичайната всекидневна
> среда:
>
> "Notice(initLabNotifier): Calling bastards because of opened door"
>
> и с оглед това, че въпросната фраза, според мен, е дискриминация на хора
> по социален статус, тъй като използва думата bastards (копеле/копиле,
> човек без генетично сигурен баща), в негативен контекст (незаторена
> входна врата),
>
> и тъй като човек не избира дали се ражда със или без известен
> *биологичен*/генетичен баща,
>
> и с оглед тоталното неразбиране което изглежда срещна моята етична
> позиция в горепосочения комуникационен канал,
>
> и с оглед видимото от мен незачитане на принципите на недискриминация,
> които считам за необходими в човешката средата,
>
> уви, към дадения момент не се считам вече за възможно да бъда член на
> инитлаб средата, нито мога да я препоръчнам на хора които смятат
> дискриминацията за сериозен етичен проблем.
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180722/87ec2f7b/attachment.html>


More information about the Us mailing list