[Us] Сбирка и дискусия относно съдбата на ГС инит Лаб

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Jul 23 16:30:41 EEST 2018


ОК ли сме с remote присъствие? На 4/5.08 е варнаConf и не съм сигурен
още, но най-вероятно ще ходя.

Иначе, да. Проблемът го има, аз съм също така част от него - около
детето и работата не ми остава кога да се занимавам с лаба, и като цяло
почти всичките си лични проекти съм ги отебал и не се очертава скорошна
промяна, за съжаление.

По подобни причини и дискусията, с която се почна в #initlab не ми се
виждаше смислена и излязох от нея, за мен си беше гигантска загуба на
време. Може би и моето виждане за лаба почва да се разминава с това на
останалите, та нека да се видим и ако трябва, да свикаме едно общо
събрание.


On Mon, 23 Jul 2018 16:22:19 +0300
Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:

> След интензивна дискусия в #initlab, искам да повдигна въпроса какво
> правим с/в ГС Init Lab.
> 
> Ясно е че в последно време никой нищо не прави в/за лаба и нещата са
> на автопилот. След като Владо започна в Деврикс и предупреди че ще е
> зает с работа, още по-малко има шанс да се случват неща.
> 
> Моля това писмо да не бъде четено като критика срещу който и да било
> индивидуално, целата му е да се заформи дискусия около съдбата на
> Лаба и ние като негови членове и най-активни contributors.
> 
> Предложението ми е да се съберем и обсъдим сериозно какво, как и кога
> можем да направим по въпроса с цел продължаване и най-важното
> развиване на ГС init Lab.
> 
> По мои виждания проблема е поне двустранен - нямаме голяма членска
> маса, а текущата е заета с лични неща и съответно има дефицит на
> време/желание за занимание с дори текущите issue-та свързани с Лаба.
> Това се отнася и до мен самия - аз може и да съм физически там, но не
> се занимавам с Лабови дела, а лични (най-често играене на игри).
> 
> Всякаква форма на критика се приема спрямо това мое предложение, и за
> да съм по-конкретен в искането си, моля изберете си ден от doodle-а,
> в който да се съберем.
> 
> https://doodle.com/poll/a7wrp4i6aym4m8mf
> 
> 
> Поздрави,
> Марио
> 
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180723/8d6f3d62/attachment.sig>


More information about the Us mailing list