[Us] Относно провежданите в последно време дискусии в IRC и в мейлинг листата

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Mon Jul 23 20:57:36 EEST 2018


Здравейте,

Напоследък се завихрят всякакви дискусии за щяло и нещяло в IRC канала. Бих
искал да напомня някои неща.

Първо – задълженията на управителния съвет са изредени в Устава. Те се
ограничават до свикване на ОС, съставяне на годишен финансов отчет,
приемане на счетоводен отчет и прекратяване на дружеството. Извън това,
всеки апел към управителния съвет от член, следва да се разглежда и
изпълнява по преценка на управителния съвет. Също така, IRC не е официален
канал за комуникация с УС.

Второ – управителния съвет трябва да заседава поне един път на всеки три
месеца. Последното заседание, доколкото си спомням, беше преди максимум
месец. Заседанията на УС се свикват само от Председателя по искане на член
на УС.

Предвид липсата на изрично задължение УС, а още по-малко на членовете му,
да извършват каквито и да било действия, извън гореописаните, считам за
безпредметни всякакви подмятания в IRC и други опити да бъде вменена вина
на членовете на УС, че не извършват действия, които дадени членове на ГС
считат за нужни, но не са описани като задължения на УС.

По въпроса за свикване на заседание на УС – ако ще се свиква такова,
предлагам първо да бъде определен дневен ред, след което да бъде решено
дали и кога ще бъде проведено заседанието.

Апелирам членовете на ГС не само да посочват проблеми, а да предлагат и
решения за тях, както и да се нагърбят с имплементирането им, а да се
обръщат към УС единствено за позволение.

Поздрави,
Петко
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180723/f90077a3/attachment.html>


More information about the Us mailing list