[Us] Относно провежданите в последно време дискусии в IRC и в мейлинг листата

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Jul 23 21:33:20 EEST 2018


След някакво спокойствие и без да имам три проблема на главата, имам
следното предложение:

- Ако някой иска да свика УС и има идея какво да направим, нека да го
  напише ясно. Да свикаме УС просто да си говорим е идиотщина и
  единственото решение, дето можем да вземем сега е УС да си подаде
  оставката, да свикаме ОС и да си изберем нов УС, който да направи
  някои хора по-щастливи.

- Ако искате да си говорим, има ИББ. Всички имаме достатъчно работа
  (което се отразява на лаба), ама да си губим времето с разтегливи
  идиотски дискусии няма да помогне, по-скоро ще откаже повече хора.


On Mon, 23 Jul 2018 20:57:36 +0300
Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> Напоследък се завихрят всякакви дискусии за щяло и нещяло в IRC
> канала. Бих искал да напомня някои неща.
> 
> Първо – задълженията на управителния съвет са изредени в Устава. Те се
> ограничават до свикване на ОС, съставяне на годишен финансов отчет,
> приемане на счетоводен отчет и прекратяване на дружеството. Извън
> това, всеки апел към управителния съвет от член, следва да се
> разглежда и изпълнява по преценка на управителния съвет. Също така,
> IRC не е официален канал за комуникация с УС.
> 
> Второ – управителния съвет трябва да заседава поне един път на всеки
> три месеца. Последното заседание, доколкото си спомням, беше преди
> максимум месец. Заседанията на УС се свикват само от Председателя по
> искане на член на УС.
> 
> Предвид липсата на изрично задължение УС, а още по-малко на членовете
> му, да извършват каквито и да било действия, извън гореописаните,
> считам за безпредметни всякакви подмятания в IRC и други опити да
> бъде вменена вина на членовете на УС, че не извършват действия, които
> дадени членове на ГС считат за нужни, но не са описани като
> задължения на УС.
> 
> По въпроса за свикване на заседание на УС – ако ще се свиква такова,
> предлагам първо да бъде определен дневен ред, след което да бъде
> решено дали и кога ще бъде проведено заседанието.
> 
> Апелирам членовете на ГС не само да посочват проблеми, а да предлагат
> и решения за тях, както и да се нагърбят с имплементирането им, а да
> се обръщат към УС единствено за позволение.
> 
> Поздрави,
> Петко

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180723/19f5b683/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list