[Us] Висящо тъмно влакно

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Thu Mar 8 19:07:51 EET 2018


За няколко минути секна нетя в Лаба. Отворих рака, за да видя какво се
случва, и джаджата, в която свършваше маркуча с Тъмната сила висеше
отстрани на рафтовете. Не бих се изненадал аз да съм причинил проблема по
време на битката за отварянето на вратата, но това нещо като цяло не беше
ли закрепено *стабилно*?

Малко след като го върнах на мястото си, нетя вече течеше, макар че може и
да е съвпъдък.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180308/99c6d9f9/attachment.html>


More information about the Us mailing list