[Us] излъчване на живо на webcast от лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Mar 14 17:09:18 EET 2018


Добрутро,

Guru (който е на cc: ) се е навил да направи един gaming webcast -
няколко издания, по поне един час, които да се излъчват на живо online.
Въпросът е, това може ли да се случва от лаба? 

За целта трябва следното:

- за времето на излъчването да се намали шума (например да спрем
  звънеца :) )

- да направим в едно ъгълче на лекционната някакъв set, който ще се
  маха поне частично ( за пример ми беше дадено
  https://tvsetdesigns.com/products/broadcast-set-design/complete-corner-set/ )

- идеята е да е вечер, не е ясно кой ден от седмицата и колко често.

Като се види какъв е интересът, може да се окаже по-перманентно.

Мнения?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180314/6540199b/attachment.sig>


More information about the Us mailing list