[Us] Pentest sandbox

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Mar 17 08:10:15 EET 2018


On Sat, 17 Mar 2018 07:50:45 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Някакви мушмороци от нова ФБ група (DevOps Pentest Linux) ще се
> събират в Лаба вероятно към края на месеца. Искат да си правят
> лекцийки, демонстрацийки и т.н.
> 
> От къде можем да извадим техника, която да си спретнат за безопасни
> експерименти (суичове, рутери, евентуално някоя барака за бутване)?
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

(приемете, че има 4 реда "ахахахахаххаха")

очаквам да взема 10 1U машини следващата седмица. Иначе, switch-ове
има, и като цяло ако кажат какво им трябва,  можем да го съберем
сравнително лесно, даже и след изхвърлянето на хардуера.

Не знам каква ми е програмата, но кога са свободни, да направим една
среща с тях и да разгледаме какво имаме?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180317/e86c2b42/attachment.sig>


More information about the Us mailing list