[Us] Pentest sandbox

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Mar 17 10:13:33 EET 2018


Не знам дали четат тая листа (вероятно не), дай им някакъв мой контакт,
можем да направим един hangout с тях тия дни, или да дойдат на ИББ.

On Sat, 17 Mar 2018 09:57:11 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Ами... приеми, че нямат твърде високи нужди като за начало, а ако
> кажеш от къде можем да вадим и ползваме техника, те сами ще си
> връзват кабели и ще си правят настройки. Ако не ти се влиза във
> фейсбук, за да си говориш с тях, другият вариант е Slack или
> евентуално да се чуете на някоя Hangouts среща. Те са група от няма и
> седмица, тъй че не разчитай на някаква стройна организация. Важното
> е, че искат да се събират, за да обменят опит някакъв, кой колкото
> знае.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2018-03-17 8:10 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> 
> > On Sat, 17 Mar 2018 07:50:45 +0200
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >  
> > > Някакви мушмороци от нова ФБ група (DevOps Pentest Linux) ще се
> > > събират в Лаба вероятно към края на месеца. Искат да си правят
> > > лекцийки, демонстрацийки и т.н.
> > >
> > > От къде можем да извадим техника, която да си спретнат за
> > > безопасни експерименти (суичове, рутери, евентуално някоя барака
> > > за бутване)?
> > >
> > > Vladimir Vassilev
> > > root @ init Lab
> > > +359 885 448475
> > > http://initlab.org  
> >
> > (приемете, че има 4 реда "ахахахахаххаха")
> >
> > очаквам да взема 10 1U машини следващата седмица. Иначе, switch-ове
> > има, и като цяло ако кажат какво им трябва,  можем да го съберем
> > сравнително лесно, даже и след изхвърлянето на хардуера.
> >
> > Не знам каква ми е програмата, но кога са свободни, да направим една
> > среща с тях и да разгледаме какво имаме?
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180317/36783596/attachment.sig>


More information about the Us mailing list