[Us] Обратна връзка от наша позиция

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Mar 20 15:35:28 EET 2018


Надявам се да можем по мейл, ако не - ще го пратя по пощата, за да се
усетят колко тъпо е да се води подобна кореспонденция.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2018-03-20 13:29 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> On Tue, 20 Mar 2018 09:57:30 +0000
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>
> > Направо се изненадах от това писмо.
>
> И аз. Можем ли да пратим по email отговора? Мога да подготвя някакъв
> текс.
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180320/63d687a9/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list