[Us] Сбирка в инитлаб

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Mar 26 20:01:57 EEST 2018


On Mon, 26 Mar 2018 16:56:49 +0000
Asn M <dabicata at gmail.com> wrote:

> Здравейте, казвам се Асен Марикостенлиев. Говорих с Владо Василев,
> да ни предостави лаба за 29.03  19:30 да се съберем от фб групата
> devops linux pentest. Той се съгласи и каза да ви пиша мейл за повече
> информация, като цяло ни трябва проектор с hdmi и място за 10-20
> човека. Ако може да ми върнете отговор дали, ще може да ви ползваме
> лаба и техниката, и как ще влезем евентуално и къде.
> Благодаря!
> Поздрави,
> Асен.

Здравей,

Влизането става лесно (има на сайта един телефон, който отваря
вратата). Гледам, че сте добавени в календара, в залата има проектор с
hdmi, та това не трябва да е проблем.

Трябва ли ви някаква друга техника?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180326/d57b8d73/attachment.sig>


More information about the Us mailing list