[Us] Таксите за курса

'Billian Marinov' via Управителен Съвет us at initlab.org
Wed May 16 13:28:26 EEST 2018


Идеята ми е следната:

10лв на присъствие, т.е. около 40 на месец. 5 лв. неприсъствено, т.е. сме се разбрали да не се виждаме, но не да почиваме - аз ще подготвям материали, задачи и т.н. за домашно в тези дни. Като се разбереме, че почиваме, разбира се, нищо.

При 10 човека група, това са 100 лева на седмица, предостатъчно за самофинансиране на кръжока.

Какво ще кажете?


More information about the Us mailing list