[Us] Таксите за курса

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Thu May 17 13:00:42 EEST 2018


Здрасти,

Ако тези пари ще покриват разходите за консумативите и джаджите, които
курсистите ще занесат със себе си вкъщи, това звучи добре. Инструменти,
които ще останат за Лаба и има голяма вероятност да продължат да се ползват
и извън курса можем да смятаме как да покрием от Лаба, като е хубаво това
да го изговорим с УС, когато имаш някаква макар и груба сметка.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2018-05-16 13:28 GMT+03:00 'Billian Marinov' via Управителен Съвет <
us at initlab.org>:

> Идеята ми е следната:
>
> 10лв на присъствие, т.е. около 40 на месец. 5 лв. неприсъствено, т.е. сме
> се разбрали да не се виждаме, но не да почиваме - аз ще подготвям
> материали, задачи и т.н. за домашно в тези дни. Като се разбереме, че
> почиваме, разбира се, нищо.
>
> При 10 човека група, това са 100 лева на седмица, предостатъчно за
> самофинансиране на кръжока.
>
> Какво ще кажете?
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180517/daca8a4e/attachment.html>


More information about the Us mailing list