[Us] Попълнен формуляр за членство

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Nov 5 13:39:37 EET 2018


Ще отговоря аз... (ще го пратя на Невен и т.н.)

On Mon, 5 Nov 2018 11:25:02 +0000
WordPress <propadanga at initlab.org> wrote:

> Име: Ангел Щилянов
> Email: angel at shtilianov.com
> Въпрос, идея, коментар, предложение:: Здравейте,
> Един много услужлив батко даде на сина ми комплект тинузавър, на
> който той се накефи на макс. Проблема е, че не си го платихме. Моля
> баткото, който бе така добър, а ние прецакахме да ми пише, за да се
> реваншираме.
> 
> Поздрави,
> Ангел Щилянов
> 
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181105/da591154/attachment.sig>


More information about the Us mailing list