[Us] 90 Day Renewal Reminder 2019-02-07

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Nov 13 12:55:39 EET 2018


Хайде ще пробвам, че е вярно, че бая работа се е натрупала в Лабово за
вършене. Днес до обяд бях там и не е като да няма.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


On Tue, Nov 13, 2018 at 11:33 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Мисля сряда вечер да ходя до лаба, можем да седнем (щото това е в моя
> account) и да платим с лабовата карта, как ти звучи?
>
> On Tue, 13 Nov 2018 09:51:53 +0200
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>
> > Нека е за две години, щом предлагаш. Прати ми данните за плащане, че
> > да ги пусна през банката или картата на Лаба, че иначе ще стане малко
> > по-сложно с отчитането след това.
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> >
> >
> > On Sat, Nov 10, 2018 at 10:17 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> >
> > > За колко още да го платя, 2 години?
> > >
> > > On Sat, 10 Nov 2018 02:25:28 +0000
> > > "easyDNS Technologies Inc." <hostmaster at easydns.com> wrote:
> > >
> > > > Message from easyDNS Technologies Inc.
> > > >
> > > > Dear Customer,
> > > >
> > > >
> > > > ---
> > > > Your domain name(s) will expire in 90 days. Act now to avoid any
> > > > disruption to email or website services and avoid losing your
> > > > chosen name(s). The domain name(s) due for renewal are:
> > > >
> > > >
> > > > |  Domain Name  |  Expiry Date  |  Days Until Expiry
> > > > ---|---|---
> > > > initlab.org  |  2019-02-07  |  89
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Thank you for your attention.
> > > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181113/d71dffb4/attachment.html>


More information about the Us mailing list