[Us] Консумация на таксИ

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Mon Nov 19 23:13:24 EET 2018


Направих запитване, чакам реакция от ЙелоуЗъ.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


On Tue, Oct 2, 2018 at 9:37 AM Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Аз бих казал 200-250, но понякога стигам и 400.
> Венци
>
> On Tue, Oct 2, 2018, 09:16 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
>
>> On Tue, 2 Oct 2018 08:58:21 +0300
>> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>>
>> > Мараба, момци,
>> >
>> > Дали тези от вас, които биха се ползвали от "абонамент" на такситата
>> > yellow, могат да посочат средно колко пари на месец трошат за това,
>> > или колко пъти ползват такси поне? Каня се днес да пазаря фирмата за
>> > абонамента, обаче ми е нужно да избистрим тоя въпрос първо.
>>
>> Моите са 50-150, грубо.
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181119/818c705f/attachment.html>


More information about the Us mailing list