[Us] Fwd: yellow_taxi

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Nov 20 16:13:26 EET 2018


FYI

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


---------- Forwarded message ---------
From: <s.kukeva at yellow333.com>
Date: Tue, Nov 20, 2018 at 1:08 PM
Subject: yellow_taxi
To: <vloo at initlab.org>


Здравейте,

Приложено Ви изпращам нашето предложение за корпоративно извозване на
Вашите клиенти и служители  по два начина, при нужда да им кредитирате
транспорта:

·         Електронно

·         Хартиен ваучер

Изпращам ви пакет за абонаментен таксиметров превоз и стандартния ни
договор за услуга.

Оставам на разположение за въпроси и коментари.

Поздрави!

[image: cid:image003.jpg at 01D25639.B9A4B6F0]

*Светла Кукева*

Мениджър Отдел Корпоративни клиенти

Йелоу 333 АД

T: +359 2 962 13 33

M: +359 889 868 911

E: s.kukeva at yellow333.com

W: www.yellow333.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181120/19666be3/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3579 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181120/19666be3/attachment-0001.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: offer.doc
Type: application/msword
Size: 458752 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181120/19666be3/attachment-0002.doc>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: vau4er_standart.pdf
Type: application/pdf
Size: 352016 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181120/19666be3/attachment-0002.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: CORPORATIVE CLIENTS.pdf
Type: application/pdf
Size: 765642 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181120/19666be3/attachment-0003.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Special Offer Yellow-KK.pptx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Size: 2842403 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181120/19666be3/attachment-0001.pptx>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: new Договор абонамент ваучери-бланка - 29 05 2018.doc
Type: application/msword
Size: 71168 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181120/19666be3/attachment-0003.doc>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DPA Yellow Обработващ - бланка 29 05 2018.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 36477 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181120/19666be3/attachment-0001.docx>


More information about the Us mailing list