[Us] Покана за участие в проучване

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Fri Nov 23 15:23:53 EET 2018


от една страна би било хубаво да има повече данни, от друга да не изкривим
анкетата с тек сави мнения

On Fri, 23 Nov 2018, 14:20 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org wrote:

> Ако в Yo преобладават Владовци, анкетата ще бъде преобладаващо непопълнена
> 0:-)
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
>
>
> On Fri, Nov 23, 2018 at 12:54 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
>
>> Понеже това го попълвах преди малко. Мнение дали е ок да го пратим до
>> yo at initlab?
>>
>> On Fri, 23 Nov 2018 11:59:36 +0200
>> Strategma Agency <noreply at strategma.bg> wrote:
>>
>> >
>> > Уважаеми абонат на портала STRATEGY.BG,
>> >
>> > В периода 22 ноември - 10 декември 2018 г.
>> > Вие сте поканен/а да участвате в
>> > ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА
>> > ПРАКТИКИТЕ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ПРИ
>> > ВЗЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ на
>> > следния адрес, който е персонален за
>> > Вас:
>> >
>> https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg
>> > [
>> https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg]
>> >
>> > Анкетата е напълно анонимна.
>> > Необходимо време за попълване на
>> > въпросника – 15 минути.
>> >
>> > Предмет на проучването са различните
>> > форми на взаимодействие – пряко или
>> > чрез представителство – за реално
>> > включване на гражданите в процеса на
>> > формирането на политики и решения от
>> > национално и регионално значение.
>> > Въпросите адресират широко приложно
>> > поле: чия да е инициативата за
>> > партньорство, какви да са формите на
>> > взаимодействие, срокове и ангажименти
>> > на комуникацията.
>> >
>> > Изследването е част от дейностите по
>> > проект „Администрацията и
>> > гражданското общество – партньорство
>> > в управлението“, изпълняван от
>> > Администрацията на Министерския
>> > съвет и реализиран с безвъзмездната
>> > финансова помощ на Оперативна
>> > програма „Добро управление“,
>> > съфинансирана от Европейския съюз
>> > чрез Европейския социален фонд.
>> > Проучването се осъществява от екип на
>> > Агенция СТРАТЕГМА ООД. Можете да
>> > прегледате Писмото за подкрепа,
>> > издадено от МС на адрес
>> >
>> http://www.strategma.bg/files/letters4support/letter_presenting_strategma.pdf
>>  .
>> >
>> > Резултатите от изследването ще бъдат
>> > публикувани на Портала за обществени
>> > консултации.
>> >
>> > УЧАСТВАЙТЕ!
>> >
>> https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg
>> > [
>> https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg]
>> > Поздрави,
>> >
>> > Екипът на Агенция СТРАТЕГМА
>> >
>> > Ако НЕ ЖЕЛАЕТЕ да участвате в
>> > проучването, моля последвайте
>> > следната препратка:
>> >
>> https://survey.gateway.bg/index.php/optout/tokens/854266?langcode=bg&token=fYdRXYd7b9Z2Ubg
>> > [
>> https://survey.gateway.bg/index.php/optout/tokens/854266?langcode=bg&token=fYdRXYd7b9Z2Ubg
>> ]
>> >
>>
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181123/b4c4d311/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list