[Us] Покана за участие в проучване

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Fri Nov 23 14:20:34 EET 2018


Ако в Yo преобладават Владовци, анкетата ще бъде преобладаващо непопълнена
0:-)

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


On Fri, Nov 23, 2018 at 12:54 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Понеже това го попълвах преди малко. Мнение дали е ок да го пратим до
> yo at initlab?
>
> On Fri, 23 Nov 2018 11:59:36 +0200
> Strategma Agency <noreply at strategma.bg> wrote:
>
> >
> > Уважаеми абонат на портала STRATEGY.BG,
> >
> > В периода 22 ноември - 10 декември 2018 г.
> > Вие сте поканен/а да участвате в
> > ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА
> > ПРАКТИКИТЕ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ПРИ
> > ВЗЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ на
> > следния адрес, който е персонален за
> > Вас:
> > https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg
> > [
> https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg]
> >
> > Анкетата е напълно анонимна.
> > Необходимо време за попълване на
> > въпросника – 15 минути.
> >
> > Предмет на проучването са различните
> > форми на взаимодействие – пряко или
> > чрез представителство – за реално
> > включване на гражданите в процеса на
> > формирането на политики и решения от
> > национално и регионално значение.
> > Въпросите адресират широко приложно
> > поле: чия да е инициативата за
> > партньорство, какви да са формите на
> > взаимодействие, срокове и ангажименти
> > на комуникацията.
> >
> > Изследването е част от дейностите по
> > проект „Администрацията и
> > гражданското общество – партньорство
> > в управлението“, изпълняван от
> > Администрацията на Министерския
> > съвет и реализиран с безвъзмездната
> > финансова помощ на Оперативна
> > програма „Добро управление“,
> > съфинансирана от Европейския съюз
> > чрез Европейския социален фонд.
> > Проучването се осъществява от екип на
> > Агенция СТРАТЕГМА ООД. Можете да
> > прегледате Писмото за подкрепа,
> > издадено от МС на адрес
> >
> http://www.strategma.bg/files/letters4support/letter_presenting_strategma.pdf
>  .
> >
> > Резултатите от изследването ще бъдат
> > публикувани на Портала за обществени
> > консултации.
> >
> > УЧАСТВАЙТЕ!
> > https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg
> > [
> https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg]
> > Поздрави,
> >
> > Екипът на Агенция СТРАТЕГМА
> >
> > Ако НЕ ЖЕЛАЕТЕ да участвате в
> > проучването, моля последвайте
> > следната препратка:
> >
> https://survey.gateway.bg/index.php/optout/tokens/854266?langcode=bg&token=fYdRXYd7b9Z2Ubg
> > [
> https://survey.gateway.bg/index.php/optout/tokens/854266?langcode=bg&token=fYdRXYd7b9Z2Ubg
> ]
> >
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181123/18263296/attachment.html>


More information about the Us mailing list