[Us] две гласувания

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Oct 2 00:00:09 EEST 2018


Подкрепям и 2те искания.

On Mon, Oct 1, 2018, 23:53 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> - достъп на Алекс Миланов до сайта да си пуска събития (т.е. да си ги
>   одобрява сам)
> - достъп на Точо Точев до вратата да си отключва
>
> Гласувам за и за двете, ако още двама човека се обадят, аз мога да
> променя конфигурациите.
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181002/2bcc7e19/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list