[Us] Консумация на таксИ

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Tue Oct 2 09:37:16 EEST 2018


Аз бих казал 200-250, но понякога стигам и 400.
Венци

On Tue, Oct 2, 2018, 09:16 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> On Tue, 2 Oct 2018 08:58:21 +0300
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>
> > Мараба, момци,
> >
> > Дали тези от вас, които биха се ползвали от "абонамент" на такситата
> > yellow, могат да посочат средно колко пари на месец трошат за това,
> > или колко пъти ползват такси поне? Каня се днес да пазаря фирмата за
> > абонамента, обаче ми е нужно да избистрим тоя въпрос първо.
>
> Моите са 50-150, грубо.
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181002/9afd94d8/attachment.html>


More information about the Us mailing list