[Us] Хардуер за Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Oct 14 18:05:19 EEST 2018


Загледах се, и:

- IBM-ските неща са огромни, тежки и има смисъл да ги носи само ако
  някой ще им намери приложение (като гледам x3400, например за
  кокошкарник);
- cisco-тата мисля, че ще им намерим приложение (най-малкото ще мога да
  сменя единия тестов cisco device с 2801-то)
- pc-то - така и така слагаме малко работни станции, звучи като да е
  полезно;
- дисковите неща са малки и специално външния storage може да се окаже
  удобен за трансфери и т.н. (т.е. много sata дупки някъде, за
  dump-ване на дискове и т.н.).

Накратко, всичко без ibm-ите, освен ако някой друг не сметне, че може
да се използват.

On Sun, 14 Oct 2018 17:44:10 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Ей това ми писа някакъв италианец във фб страницата:
> 
> hello Init lab! I have some IBM server and Cisco devices to give
> away. Soon I'll drive from Italy to Sofia and I can deliver them to
> you. Free of charge of course. Would you like it?
> 
> Hardware list:
> 
> * IBM X3400
> * IBM X3200 M3
> 
> both support VT
> 
> * IBM X226
> * IBM X206
> 
> These last two should be Intel ME free
> 
> * Cisco 2801
> * Catalyst 2960
> 
> * A 32 bit fanless pc
> 
> * 16 sata bays (3.5") external storage
> * a handful of sata/sas controllers
> * a few dozens hard drives (different capacity and format: SCSI and
> SATA)
> 
> Какво да му пиша?
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181014/01d30392/attachment.sig>


More information about the Us mailing list