[Us] Проблем с нета в Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Oct 19 08:14:30 EEST 2018


Не сме на тунел отдавна, на пряка оптика сме до марла...

Това е connection, по който върви или не върви трафик? По irc-то си
върви, по ssh-а зависи дали е пуснат keepalive... Не съм го удрял
проблема, а съм стоял по над половин час в лаба.

Има ли начин да оставиш нещо да стои вързано и да се reconnect-ва, че
да се види и да му запиша трафика?

On Fri, 19 Oct 2018 01:07:55 +0300
Vencislav Atanasov <user89 at gmail.com> wrote:

> Тоест не е от рутера в Лаба? Може ли да се проследи до доставчика?
> 
> Доколкото помня, има някакъв тунел с марла, може ли да е от това?
> 
> 
> On 19.10.2018 г. 01:03 ч., Petko Bordjukov wrote:
> > root at spitfire:~# sysctl -a 2>/dev/null | grep conntrack.*timeout
> > net.netfilter.nf_conntrack_generic_timeout = 600
> > net.netfilter.nf_conntrack_icmp_timeout = 30
> > net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close = 10
> > net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close_wait = 60
> > net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established = 432000
> > net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait = 120
> > net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_last_ack = 30
> > net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_max_retrans = 300
> > net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_recv = 60
> > net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_sent = 120
> > net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 120
> > net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_unacknowledged = 300
> > net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout = 30
> > net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream = 180
> >
> >
> > On Thu, Oct 18, 2018 at 11:29 PM Vencislav Atanasov
> > <user89 at gmail.com <mailto:user89 at gmail.com>> wrote:
> >
> >   Здравейте,
> >
> >   Днес докато си работех от Рубито, забелязах следния проблем:
> > нещо си маха от NAT таблицата TCP конекции, които са били отворени
> > повече от половин час. Случва се със SSH и IRC. Дори да има
> > активност по конекциите, пак ги маха. Резултата е че спират да
> > минават пакети, и не
> >   след дълго операционната система таймаутва с ретрансмита, и
> > затваря конекцията.
> >
> >   Може ли някой да погледне какво се случва? На 20 см. от рутера
> >   съм. Със
> >   същата машина и по-смотан рутер, вкъщи нямам тоя проблем -
> > конекциите стоят отворени с дни.
> >
> >   Поздрави,
> >
> >   Венци
> >
> >   _______________________________________________
> >   Us mailing list
> >   Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
> >   http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us 
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181019/d6c6a738/attachment.sig>


More information about the Us mailing list