[Us] Предложение за дневен ред на УС

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Tue Apr 9 16:56:46 EEST 2019


Здравейте,

Предлагам да разгледаме следните теми в четвъртък, 11.04.2019:

1. Ревизиране на темите, поставени на предишното УС, прогреса по тях и
плановете за довършване.
2. Ревизиране на политиката за съхранение на много/обемисти лични вещи в
лаба, например видео техниката и суичовете в лекционната. Дали ще се събира
такса от членовете, които са я оставили, дали ще се ограничава и прекратява
тази практика, дали ще се приеме негласно че не ни пречи (в момента май
това е положението), или ще се обяви официално, че всеки член може да си
съхранява вещи в Лаба без ограничение.
3. Ревизиране на списъка с хора, които имат достъп да отключват лаба.
3.1. Премахване достъпа на хора, които повече от 1 година не са посещавали
лаба или вече не са членове/доверени членове.
3.2. Създаване на списък, в който да са описани членовете/коуъркърите с
достъп поотделно, и коментар по коя клауза от правилника на Лаба имат
достъп - УС, доверен член, почитен член, ко-уъркър или собственик на
техника. Тъй като в момента списъка с членове е публичен във финансовите
отчети, не виждам privacy проблем да е систематизирана някъде тази
информация, с цел по-лесен достъп и отчетност. (бях го предложил преди, но
се отхвърли защото "ми ние си ги знаем кои са"). Започнал съм един google
sheets, който Владо е копирал във финансовия отчет, но само той може да го
обновява и ми се иска да измислим по-универсално решение.
3.3. Даване на достъп на нови почетни членове, на основание че ползват
често Лаба (за момента предложенията ми са Силвия, Аро и Иван a.k.a. Ghoul).
4. Преглед и категоризиране на отворените GitHub issues.
4.1. Етикети "близко бъдеще" за неща, които не зависят от нещо друго и
всеки може да захване. Етикет "далено бъдеще" за неща, където трябва да се
вземе решение от УС, собственичката на лаба, някоя институция и т.н.
4.2. Включване на отворените issues с етикет "близко бъдеще" в ежемесечния
мейл (напомнянето за членски внос), с молба към членовете - ако намерят
свободно време и желаят да допринесат - нека се включат в някоя от задачите.
5. Разни

Поздрави,
Венци
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190409/72a474d7/attachment.html>


More information about the Us mailing list