[Us] Предложение за дневен ред на УС

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Apr 9 20:17:16 EEST 2019


УС предвижда ли remote присъствие, за слушане основно?

On Tue, 9 Apr 2019 16:56:46 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> Предлагам да разгледаме следните теми в четвъртък, 11.04.2019:
> 
> 1. Ревизиране на темите, поставени на предишното УС, прогреса по тях и
> плановете за довършване.
> 2. Ревизиране на политиката за съхранение на много/обемисти лични
> вещи в лаба, например видео техниката и суичовете в лекционната. Дали
> ще се събира такса от членовете, които са я оставили, дали ще се
> ограничава и прекратява тази практика, дали ще се приеме негласно че
> не ни пречи (в момента май това е положението), или ще се обяви
> официално, че всеки член може да си съхранява вещи в Лаба без
> ограничение. 3. Ревизиране на списъка с хора, които имат достъп да
> отключват лаба. 3.1. Премахване достъпа на хора, които повече от 1
> година не са посещавали лаба или вече не са членове/доверени членове.
> 3.2. Създаване на списък, в който да са описани членовете/коуъркърите
> с достъп поотделно, и коментар по коя клауза от правилника на Лаба
> имат достъп - УС, доверен член, почитен член, ко-уъркър или
> собственик на техника. Тъй като в момента списъка с членове е
> публичен във финансовите отчети, не виждам privacy проблем да е
> систематизирана някъде тази информация, с цел по-лесен достъп и
> отчетност. (бях го предложил преди, но се отхвърли защото "ми ние си
> ги знаем кои са"). Започнал съм един google sheets, който Владо е
> копирал във финансовия отчет, но само той може да го обновява и ми се
> иска да измислим по-универсално решение. 3.3. Даване на достъп на
> нови почетни членове, на основание че ползват често Лаба (за момента
> предложенията ми са Силвия, Аро и Иван a.k.a. Ghoul). 4. Преглед и
> категоризиране на отворените GitHub issues. 4.1. Етикети "близко
> бъдеще" за неща, които не зависят от нещо друго и всеки може да
> захване. Етикет "далено бъдеще" за неща, където трябва да се вземе
> решение от УС, собственичката на лаба, някоя институция и т.н. 4.2.
> Включване на отворените issues с етикет "близко бъдеще" в ежемесечния
> мейл (напомнянето за членски внос), с молба към членовете - ако
> намерят свободно време и желаят да допринесат - нека се включат в
> някоя от задачите. 5. Разни
> 
> Поздрави,
> Венци

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190409/4bd7f3bf/attachment.sig>


More information about the Us mailing list