[Us] Предложение за дневен ред на УС

Ivaylo Markov ivo at schupen.net
Tue Apr 9 22:03:47 EEST 2019


On 09/04/2019 20:17, Vasil Kolev wrote:
> УС предвижда ли remote присъствие, за слушане основно?
Мога да отмъкна една Jabra от офиса и да пуснем Hangouts или каквото там
е удобно.
>
> On Tue, 9 Apr 2019 16:56:46 +0300
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>
>> Здравейте,
>>
>> Предлагам да разгледаме следните теми в четвъртък, 11.04.2019:
>>
>> 1. Ревизиране на темите, поставени на предишното УС, прогреса по тях и
>> плановете за довършване.
>> 2. Ревизиране на политиката за съхранение на много/обемисти лични
>> вещи в лаба, например видео техниката и суичовете в лекционната. Дали
>> ще се събира такса от членовете, които са я оставили, дали ще се
>> ограничава и прекратява тази практика, дали ще се приеме негласно че
>> не ни пречи (в момента май това е положението), или ще се обяви
>> официално, че всеки член може да си съхранява вещи в Лаба без
>> ограничение. 3. Ревизиране на списъка с хора, които имат достъп да
>> отключват лаба. 3.1. Премахване достъпа на хора, които повече от 1
>> година не са посещавали лаба или вече не са членове/доверени членове.
>> 3.2. Създаване на списък, в който да са описани членовете/коуъркърите
>> с достъп поотделно, и коментар по коя клауза от правилника на Лаба
>> имат достъп - УС, доверен член, почитен член, ко-уъркър или
>> собственик на техника. Тъй като в момента списъка с членове е
>> публичен във финансовите отчети, не виждам privacy проблем да е
>> систематизирана някъде тази информация, с цел по-лесен достъп и
>> отчетност. (бях го предложил преди, но се отхвърли защото "ми ние си
>> ги знаем кои са"). Започнал съм един google sheets, който Владо е
>> копирал във финансовия отчет, но само той може да го обновява и ми се
>> иска да измислим по-универсално решение. 3.3. Даване на достъп на
>> нови почетни членове, на основание че ползват често Лаба (за момента
>> предложенията ми са Силвия, Аро и Иван a.k.a. Ghoul). 4. Преглед и
>> категоризиране на отворените GitHub issues. 4.1. Етикети "близко
>> бъдеще" за неща, които не зависят от нещо друго и всеки може да
>> захване. Етикет "далено бъдеще" за неща, където трябва да се вземе
>> решение от УС, собственичката на лаба, някоя институция и т.н. 4.2.
>> Включване на отворените issues с етикет "близко бъдеще" в ежемесечния
>> мейл (напомнянето за членски внос), с молба към членовете - ако
>> намерят свободно време и желаят да допринесат - нека се включат в
>> някоя от задачите. 5. Разни
>>
>> Поздрави,
>> Венци
На мен този дневен ред ми изглежда ОК.
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190409/4a173045/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190409/4a173045/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list