[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Thu Feb 14 09:20:09 EET 2019


Хора, правим ли УС преди ОС? Имам подобен спомен, но не виждам нищо в
писмото.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


On Mon, Feb 11, 2019 at 2:07 PM Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:

> Здравейте,
>
> На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание на 16 март
> 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим поне месец предварително,
> нека видим в какво ще се състои дневният ред:
>
> 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
>
> 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
>
> 3. Избиране на УС
>
> 4. Разни
>
> Единствената точка, за която според мен има някакви въпросителни, е за
> избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
> <https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82>членовете
> на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок да бъде до
> 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в Github, последните
> "пълни избори" за членове на управителен съвет са проведени през 2016-та
> година, което означава, че може би на предстоящото ОС трябва отново да
> направим такива. Някой има ли различно мнение по темата?
>
> Иво
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190214/31a570b3/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list