[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Sun Feb 17 16:00:14 EET 2019


Или просто да не правим Ардуиновден тази година.

On Sun, Feb 17, 2019 at 3:59 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Чисто логистично може да е проблем, щото може да се наложи да изринем
> лекционната в зависимост от това колко човека дойдат (т.е. да не можем
> да ги съберем, ако масите са сложени).
>
> За самия arduino-day също вероятно е неприятно да бъде прекъснат по
> средата, вероятно хората ще си тръгнат (освен тия, дето могат да
> продължат в други стаи).
>
> Бих казал да не се смесва деня, и ако трябва/може да преместим ОС.
>
> On Sun, 17 Feb 2019 15:26:19 +0200
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>
> > Колко лоша идея ще е, в същия ден от сутринта да направим Ардуинов
> > ден ( https://day.arduino.cc/), и към 16:00 да направим кратка
> > почивка (1-2 часа), да случим събранието, след което да си продължим
> > с електрониките? Евентуално и неделя да е продължение на евента, ако
> > на хората не им се остава по-късно.
> > Можем и директно за неделя да го обявим, но ще се развали традицията
> > да е на същата дата с останалите събития по света.
> > Венци
> >
> > On Sat, Feb 16, 2019 at 2:15 PM Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> >
> > > Изглежда ще правим пълни избори. Тъй като ОС се пада точно след един
> > > месец, мисля да пусна следния email до мейлинг листите днес:
> > >
> > > Здравейте,
> > >
> > > На последното събрание на УС насрочихме тазгодишното Общо събрание
> > > на сдружението за 16 март. Началото е от 16:00 и се очаква да
> > > приключим в рамките на 2-3 часа. Както винаги, събираме се в
> > > лекционната зала.
> > >
> > > Дневният ред е следният:
> > >
> > > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> > >
> > > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> > >
> > > 3. Избиране на УС
> > >
> > > 4. Разни
> > >
> > > Препоръчително е членовете на сдружението да присъстват. Всеки,
> > > който е заплатил членски внос за месец март преди началото на
> > > събранието, ще има право на глас. Можете да присъствате и ако не
> > > сте член на лаба, но няма да можете да гласувате за вземане на
> > > решения
> > >
> > > Не разбрах последно какво правим със следващото заседание на УС -
> > > отменяме го и правим "неформално" такова (каквото и да значи това)
> > > с новите членове на УС веднага след ОС? Ако трябва да добавя и това
> > > информативно към email-а?
> > >
> > > On 13/02/2019 10:43, Vladimir Vassilev wrote:
> > >
> > > Дам, звучи си като да сме за пълни избори.
> > >
> > > Vladimir Vassilev
> > > root @ init Lab
> > > +359 885 448475
> > > http://initlab.org
> > >
> > >
> > > On Mon, Feb 11, 2019 at 3:28 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> > > wrote:
> > >> On Mon, 11 Feb 2019 14:07:10 +0200
> > >> Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> > >>
> > >> > Здравейте,
> > >> >
> > >> > На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание
> > >> > на 16 март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим поне
> > >> > месец предварително, нека видим в какво ще се състои дневният
> > >> > ред:
> > >> >
> > >> > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> > >> >
> > >> > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> > >> >
> > >> > 3. Избиране на УС
> > >> >
> > >> > 4. Разни
> > >> >
> > >> > Единствената точка, за която според мен има някакви
> > >> > въпросителни, е за избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
> > >> > <
> > >>
> https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
>
> > >> >членовете
> > >> > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок
> > >> > да бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в
> > >> > Github, последните "пълни избори" за членове на управителен
> > >> > съвет са проведени през 2016-та година, което означава, че може
> > >> > би на предстоящото ОС трябва отново да направим такива. Някой
> > >> > има ли различно мнение по темата?
> > >> >
> > >> По принцип рядко се прибягва до "непълни" избори, т.е. само като се
> > >> избира допълнителен член на УС и така УС си довършва мандата, но
> > >> при условие, че тя мандат така и така си е на свършване, аз съм си
> > >> за пълни избори.
> > >> _______________________________________________
> > >> Us mailing list
> > >> Us at initlab.org
> > >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >>
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing
> > > listUs at initlab.orghttp://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190217/66f44116/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list