[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Feb 17 15:58:56 EET 2019


Чисто логистично може да е проблем, щото може да се наложи да изринем
лекционната в зависимост от това колко човека дойдат (т.е. да не можем
да ги съберем, ако масите са сложени).

За самия arduino-day също вероятно е неприятно да бъде прекъснат по
средата, вероятно хората ще си тръгнат (освен тия, дето могат да
продължат в други стаи).

Бих казал да не се смесва деня, и ако трябва/може да преместим ОС.

On Sun, 17 Feb 2019 15:26:19 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Колко лоша идея ще е, в същия ден от сутринта да направим Ардуинов
> ден ( https://day.arduino.cc/), и към 16:00 да направим кратка
> почивка (1-2 часа), да случим събранието, след което да си продължим
> с електрониките? Евентуално и неделя да е продължение на евента, ако
> на хората не им се остава по-късно.
> Можем и директно за неделя да го обявим, но ще се развали традицията
> да е на същата дата с останалите събития по света.
> Венци
> 
> On Sat, Feb 16, 2019 at 2:15 PM Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> 
> > Изглежда ще правим пълни избори. Тъй като ОС се пада точно след един
> > месец, мисля да пусна следния email до мейлинг листите днес:
> >
> > Здравейте,
> >
> > На последното събрание на УС насрочихме тазгодишното Общо събрание
> > на сдружението за 16 март. Началото е от 16:00 и се очаква да
> > приключим в рамките на 2-3 часа. Както винаги, събираме се в
> > лекционната зала.
> >
> > Дневният ред е следният:
> >
> > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> >
> > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> >
> > 3. Избиране на УС
> >
> > 4. Разни
> >
> > Препоръчително е членовете на сдружението да присъстват. Всеки,
> > който е заплатил членски внос за месец март преди началото на
> > събранието, ще има право на глас. Можете да присъствате и ако не
> > сте член на лаба, но няма да можете да гласувате за вземане на
> > решения
> >
> > Не разбрах последно какво правим със следващото заседание на УС -
> > отменяме го и правим "неформално" такова (каквото и да значи това)
> > с новите членове на УС веднага след ОС? Ако трябва да добавя и това
> > информативно към email-а?
> >
> > On 13/02/2019 10:43, Vladimir Vassilev wrote:
> >
> > Дам, звучи си като да сме за пълни избори.
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> >
> >
> > On Mon, Feb 11, 2019 at 3:28 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> > wrote: 
> >> On Mon, 11 Feb 2019 14:07:10 +0200
> >> Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> >>  
> >> > Здравейте,
> >> >
> >> > На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание
> >> > на 16 март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим поне
> >> > месец предварително, нека видим в какво ще се състои дневният
> >> > ред:
> >> >
> >> > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> >> >
> >> > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> >> >
> >> > 3. Избиране на УС
> >> >
> >> > 4. Разни
> >> >
> >> > Единствената точка, за която според мен има някакви
> >> > въпросителни, е за избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
> >> > <  
> >> https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82  
> >> >членовете
> >> > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок
> >> > да бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в
> >> > Github, последните "пълни избори" за членове на управителен
> >> > съвет са проведени през 2016-та година, което означава, че може
> >> > би на предстоящото ОС трябва отново да направим такива. Някой
> >> > има ли различно мнение по темата?
> >> >  
> >> По принцип рядко се прибягва до "непълни" избори, т.е. само като се
> >> избира допълнителен член на УС и така УС си довършва мандата, но
> >> при условие, че тя мандат така и така си е на свършване, аз съм си
> >> за пълни избори.
> >> _______________________________________________
> >> Us mailing list
> >> Us at initlab.org
> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>  
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing
> > listUs at initlab.orghttp://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190217/8791ff81/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list