[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Sun Feb 17 16:15:03 EET 2019


Досега нямаше заявено желание, но като седнахме с Алекс да човъркаме се
сетих че миналата година се организира ардуиновден, че даже дойдоха и гости
(които не са членове), и им хареса. Та погледнах на коя дата ще е тази
година, и се оказа че съвпада с ОС.
Аз мога да се ангажирам с още някого да организираме и тази година
събитието.

Венци

On Sun, Feb 17, 2019 at 4:09 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Не знам дали има заявено желание да се прави събитието в лаба (щото не
> съм видял някой да е писал), но ако има такова звучи като силно против
> идеите на лаба да не се направи едно такова събитие заради нещо
> административно, за това и не ми е хрумвало да го предложа.
>
> УС, ако има желание някой да случва ардуиновден, да прегласуваме датата
> за ОС?
>
> On Sun, 17 Feb 2019 16:00:14 +0200
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>
> > Или просто да не правим Ардуиновден тази година.
> >
> > On Sun, Feb 17, 2019 at 3:59 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> >
> > > Чисто логистично може да е проблем, щото може да се наложи да
> > > изринем лекционната в зависимост от това колко човека дойдат (т.е.
> > > да не можем да ги съберем, ако масите са сложени).
> > >
> > > За самия arduino-day също вероятно е неприятно да бъде прекъснат по
> > > средата, вероятно хората ще си тръгнат (освен тия, дето могат да
> > > продължат в други стаи).
> > >
> > > Бих казал да не се смесва деня, и ако трябва/може да преместим ОС.
> > >
> > > On Sun, 17 Feb 2019 15:26:19 +0200
> > > Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
> > >
> > > > Колко лоша идея ще е, в същия ден от сутринта да направим Ардуинов
> > > > ден ( https://day.arduino.cc/), и към 16:00 да направим кратка
> > > > почивка (1-2 часа), да случим събранието, след което да си
> > > > продължим с електрониките? Евентуално и неделя да е продължение
> > > > на евента, ако на хората не им се остава по-късно.
> > > > Можем и директно за неделя да го обявим, но ще се развали
> > > > традицията да е на същата дата с останалите събития по света.
> > > > Венци
> > > >
> > > > On Sat, Feb 16, 2019 at 2:15 PM Ivaylo Markov <ivo at schupen.net>
> > > > wrote:
> > > > > Изглежда ще правим пълни избори. Тъй като ОС се пада точно след
> > > > > един месец, мисля да пусна следния email до мейлинг листите
> > > > > днес:
> > > > >
> > > > > Здравейте,
> > > > >
> > > > > На последното събрание на УС насрочихме тазгодишното Общо
> > > > > събрание на сдружението за 16 март. Началото е от 16:00 и се
> > > > > очаква да приключим в рамките на 2-3 часа. Както винаги,
> > > > > събираме се в лекционната зала.
> > > > >
> > > > > Дневният ред е следният:
> > > > >
> > > > > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> > > > >
> > > > > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> > > > >
> > > > > 3. Избиране на УС
> > > > >
> > > > > 4. Разни
> > > > >
> > > > > Препоръчително е членовете на сдружението да присъстват. Всеки,
> > > > > който е заплатил членски внос за месец март преди началото на
> > > > > събранието, ще има право на глас. Можете да присъствате и ако не
> > > > > сте член на лаба, но няма да можете да гласувате за вземане на
> > > > > решения
> > > > >
> > > > > Не разбрах последно какво правим със следващото заседание на УС
> > > > > - отменяме го и правим "неформално" такова (каквото и да значи
> > > > > това) с новите членове на УС веднага след ОС? Ако трябва да
> > > > > добавя и това информативно към email-а?
> > > > >
> > > > > On 13/02/2019 10:43, Vladimir Vassilev wrote:
> > > > >
> > > > > Дам, звучи си като да сме за пълни избори.
> > > > >
> > > > > Vladimir Vassilev
> > > > > root @ init Lab
> > > > > +359 885 448475
> > > > > http://initlab.org
> > > > >
> > > > >
> > > > > On Mon, Feb 11, 2019 at 3:28 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> > > > > wrote:
> > > > >> On Mon, 11 Feb 2019 14:07:10 +0200
> > > > >> Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> > > > >>
> > > > >> > Здравейте,
> > > > >> >
> > > > >> > На последното заседание на УС приехме да направим общо
> > > > >> > събрание на 16 март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да
> > > > >> > го обявим поне месец предварително, нека видим в какво ще се
> > > > >> > състои дневният ред:
> > > > >> >
> > > > >> > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> > > > >> >
> > > > >> > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> > > > >> >
> > > > >> > 3. Избиране на УС
> > > > >> >
> > > > >> > 4. Разни
> > > > >> >
> > > > >> > Единствената точка, за която според мен има някакви
> > > > >> > въпросителни, е за избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от
> > > > >> > Устава <
> > > > >>
> > >
> https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
> > >
> > > > >> >членовете
> > > > >> > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този
> > > > >> > срок да бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от
> > > > >> > минали ОС в Github, последните "пълни избори" за членове на
> > > > >> > управителен съвет са проведени през 2016-та година, което
> > > > >> > означава, че може би на предстоящото ОС трябва отново да
> > > > >> > направим такива. Някой има ли различно мнение по темата?
> > > > >> >
> > > > >> По принцип рядко се прибягва до "непълни" избори, т.е. само
> > > > >> като се избира допълнителен член на УС и така УС си довършва
> > > > >> мандата, но при условие, че тя мандат така и така си е на
> > > > >> свършване, аз съм си за пълни избори.
> > > > >> _______________________________________________
> > > > >> Us mailing list
> > > > >> Us at initlab.org
> > > > >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > > >>
> > > > >
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Us mailing
> > > > > listUs at initlab.orghttp://
> lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > > >
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Us mailing list
> > > > > Us at initlab.org
> > > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190217/8bf01be7/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list