[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Feb 17 16:33:22 EET 2019


Ако се ангажираш официално, сложи събитие и мога официално да питам УС
(които мисля, че ще се съгласят, само Иво ще ме наругае) да преместим
ОС за неделя и да са ок нещата.

On Sun, 17 Feb 2019 16:15:03 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Досега нямаше заявено желание, но като седнахме с Алекс да човъркаме
> се сетих че миналата година се организира ардуиновден, че даже
> дойдоха и гости (които не са членове), и им хареса. Та погледнах на
> коя дата ще е тази година, и се оказа че съвпада с ОС.
> Аз мога да се ангажирам с още някого да организираме и тази година
> събитието.
> 
> Венци
> 
> On Sun, Feb 17, 2019 at 4:09 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > Не знам дали има заявено желание да се прави събитието в лаба (щото
> > не съм видял някой да е писал), но ако има такова звучи като силно
> > против идеите на лаба да не се направи едно такова събитие заради
> > нещо административно, за това и не ми е хрумвало да го предложа.
> >
> > УС, ако има желание някой да случва ардуиновден, да прегласуваме
> > датата за ОС?
> >
> > On Sun, 17 Feb 2019 16:00:14 +0200
> > Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
> > 
> > > Или просто да не правим Ардуиновден тази година.
> > >
> > > On Sun, Feb 17, 2019 at 3:59 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> > > wrote: 
> > > > Чисто логистично може да е проблем, щото може да се наложи да
> > > > изринем лекционната в зависимост от това колко човека дойдат
> > > > (т.е. да не можем да ги съберем, ако масите са сложени).
> > > >
> > > > За самия arduino-day също вероятно е неприятно да бъде
> > > > прекъснат по средата, вероятно хората ще си тръгнат (освен тия,
> > > > дето могат да продължат в други стаи).
> > > >
> > > > Бих казал да не се смесва деня, и ако трябва/може да преместим
> > > > ОС.
> > > >
> > > > On Sun, 17 Feb 2019 15:26:19 +0200
> > > > Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
> > > > 
> > > > > Колко лоша идея ще е, в същия ден от сутринта да направим
> > > > > Ардуинов ден ( https://day.arduino.cc/), и към 16:00 да
> > > > > направим кратка почивка (1-2 часа), да случим събранието,
> > > > > след което да си продължим с електрониките? Евентуално и
> > > > > неделя да е продължение на евента, ако на хората не им се
> > > > > остава по-късно. Можем и директно за неделя да го обявим, но
> > > > > ще се развали традицията да е на същата дата с останалите
> > > > > събития по света. Венци
> > > > >
> > > > > On Sat, Feb 16, 2019 at 2:15 PM Ivaylo Markov
> > > > > <ivo at schupen.net> wrote: 
> > > > > > Изглежда ще правим пълни избори. Тъй като ОС се пада точно
> > > > > > след един месец, мисля да пусна следния email до мейлинг
> > > > > > листите днес:
> > > > > >
> > > > > > Здравейте,
> > > > > >
> > > > > > На последното събрание на УС насрочихме тазгодишното Общо
> > > > > > събрание на сдружението за 16 март. Началото е от 16:00 и се
> > > > > > очаква да приключим в рамките на 2-3 часа. Както винаги,
> > > > > > събираме се в лекционната зала.
> > > > > >
> > > > > > Дневният ред е следният:
> > > > > >
> > > > > > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> > > > > >
> > > > > > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> > > > > >
> > > > > > 3. Избиране на УС
> > > > > >
> > > > > > 4. Разни
> > > > > >
> > > > > > Препоръчително е членовете на сдружението да присъстват.
> > > > > > Всеки, който е заплатил членски внос за месец март преди
> > > > > > началото на събранието, ще има право на глас. Можете да
> > > > > > присъствате и ако не сте член на лаба, но няма да можете да
> > > > > > гласувате за вземане на решения
> > > > > >
> > > > > > Не разбрах последно какво правим със следващото заседание
> > > > > > на УС
> > > > > > - отменяме го и правим "неформално" такова (каквото и да
> > > > > > значи това) с новите членове на УС веднага след ОС? Ако
> > > > > > трябва да добавя и това информативно към email-а?
> > > > > >
> > > > > > On 13/02/2019 10:43, Vladimir Vassilev wrote:
> > > > > >
> > > > > > Дам, звучи си като да сме за пълни избори.
> > > > > >
> > > > > > Vladimir Vassilev
> > > > > > root @ init Lab
> > > > > > +359 885 448475
> > > > > > http://initlab.org
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > On Mon, Feb 11, 2019 at 3:28 PM Vasil Kolev
> > > > > > <vasil at ludost.net> wrote: 
> > > > > >> On Mon, 11 Feb 2019 14:07:10 +0200
> > > > > >> Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> > > > > >> 
> > > > > >> > Здравейте,
> > > > > >> >
> > > > > >> > На последното заседание на УС приехме да направим общо
> > > > > >> > събрание на 16 март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва
> > > > > >> > да го обявим поне месец предварително, нека видим в
> > > > > >> > какво ще се състои дневният ред:
> > > > > >> >
> > > > > >> > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> > > > > >> >
> > > > > >> > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> > > > > >> >
> > > > > >> > 3. Избиране на УС
> > > > > >> >
> > > > > >> > 4. Разни
> > > > > >> >
> > > > > >> > Единствената точка, за която според мен има някакви
> > > > > >> > въпросителни, е за избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от
> > > > > >> > Устава < 
> > > > > >> 
> > > > 
> > https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82 
> > > > 
> > > > > >> >членовете
> > > > > >> > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява
> > > > > >> > този срок да бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите
> > > > > >> > от минали ОС в Github, последните "пълни избори" за
> > > > > >> > членове на управителен съвет са проведени през 2016-та
> > > > > >> > година, което означава, че може би на предстоящото ОС
> > > > > >> > трябва отново да направим такива. Някой има ли различно
> > > > > >> > мнение по темата? 
> > > > > >> По принцип рядко се прибягва до "непълни" избори, т.е. само
> > > > > >> като се избира допълнителен член на УС и така УС си
> > > > > >> довършва мандата, но при условие, че тя мандат така и така
> > > > > >> си е на свършване, аз съм си за пълни избори.
> > > > > >> _______________________________________________
> > > > > >> Us mailing list
> > > > > >> Us at initlab.org
> > > > > >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > > > >> 
> > > > > >
> > > > > > _______________________________________________
> > > > > > Us mailing
> > > > > > listUs at initlab.orghttp:// 
> > lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us 
> > > > > >
> > > > > > _______________________________________________
> > > > > > Us mailing list
> > > > > > Us at initlab.org
> > > > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > > > > 
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Us mailing list
> > > > Us at initlab.org
> > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > > 
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190217/0af48fad/attachment.sig>


More information about the Us mailing list