[Us] Предложение за днвен ред на УС

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Sat Jan 19 01:35:27 EET 2019


Едно допълнение, към предложението за дневен ред:
Накрая на всяко УС, да се насрочва дата за следващото, за да могат хората
да си направят плановете от (прекалено) рано. За да върви всичко по
изискванията на ЗЮЛНЦ, може да се насрочва за максималния срок между две
УС, който е три месеца.
Другия вариант е да се нацъкат в календара, и да се знае за цялата година
предварително, кога са четирите събрания на УС. Ако се случи нещо
извънредно, винаги може да се изтеглят по-скоро, със съответното известие
до членовете на мейл.
Преди гледам че са се получавали нещата с периодите между събранията, но в
средата на 2018-та е започнал лош пример. Може би е свързан с намаляването
на co-worker-ите. Дано през 2019-та направим така, че сроковете да се
спазват по-стриктно.
Поздрави,
Венци

On Fri, Jan 18, 2019 at 6:45 PM Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Нацвъкайте тук, моля: https://doodle.com/poll/mffetw6m8b2gy67p
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
>
>
> On Fri, Jan 18, 2019 at 4:28 PM Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>
> wrote:
>
>> Здравейте,
>>
>> Тъй като в IRC се повдигна темата за събрание на УС преди събранието на
>> ОС, изпращам предложение за дневен ред.
>>
>> Поздрави,
>> Венци
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190119/336d0f2e/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list