[Us] Fw: Introduction

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jan 23 18:22:56 EET 2019Begin forwarded message:

Date: Wed, 23 Jan 2019 16:27:57 +0100
From: Galia Mancheva <galia at fsfe.org>
To: Yovko Lambrev <yovko at me.com>, Marian Marinov <mm at openfest.org>,
yana at ludost.net, Vasil Kolev <vasil at ludost.net> Subject: Re: Fwd:
Introduction


Привет на всички,

Много благодаря за представянето и контакта.

Както Йово спомена, търся съмишленици в България, с чиято помощ да
популяризираме кампанията "I Love Free Software" Day, която се провежда
от няколко години на 14ти февруари и се изразява в това да се
разпространяват онлайн банерите и графиките към слогана, а офлайн се
раздават стикери, картички и балони (които FSFE предоставя) и се правят
снимки на хората с тях, които също се включват в онлайн пропагандата :)
В препратения от Йовко имейл могат да се видят използваните графики,
както и да се придобие някаква представа за кампанията случила се
миналата година. Ще се радвам ако ги разгледате и ако ви е интересно да
се включите по някакъв начин, ще ми е приятно да обсъдим възможности в
подробности.

Поздрави и надявам се, до скоро писане/чуване,

Галя
On 23/01/2019 10:34, Yovko Lambrev wrote:
Здравейте всички!
> 
> Свързам ви с Галя, с която се запознах „виртуално“ съвсем скоро, а
> преди малко се чухме по телефона във връзка с кампания, за която
> можете да прочетете накратко в писмото, което препращам, а тя ако
> прецени може да добави още нещо.
> 
> Тя е от FSFE и търси контакти с българската общност за текущи и
> бъдещи съвместни инициативи.
> 
> @Галя, както ти разказах Мариян, Васил и Яна са тримата ключови
> носители на тежестта на организацията зад OpenFest в момента.
> 
> Поздрави от Пловдив!
> Йовко
> 
> Begin forwarded message:
>> 
>> From: Galia Mancheva <galia at fsfe.org>
>> Subject: Re: Introduction
>> Date: 21 January 2019, 12:52:03 EET
>> To: Ivan Dzheferov <ivan at trakia.tech>, Yovko Lambrev
>> <yovko at trakia.tech>
>> 
>> Привет и от мен,
>> 
>> Много ти благодаря за представянето и свръзката, Иване
>> 
>> Приятно ми е да се запознаем електронно Йовко
>> 
>> Както Иван спомена, на 14ти февруари FSFE ще направи еднодневна
>> кампания "I love free software", като идеята е да се промотира
>> използването на отворен и свободен софтуер и термините да станат
>> по-разпознаваеми. Таргет групата за момента са текита, тъй като те
>> знаят какво е отворен софтуер. Кампанията стартира преди няколко
>> години, но за момента популярността е предимно в западната част на
>> Европа, и тъй като аз съм българка, виждам добра причина да се
>> опитаме да направим нещо и на българска сцена. Та, в този ред на
>> мисли търся съмишленици на местно ниво.
>> 
>> Замисълът е кампанията да се проведе чрез онлайн банери по платформи
>> и споделяне на графиките на съобщението по социални мрежи, а офлайн
>> чрез раздаване на стикери, картички, балони и снимки на хора държащи
>> този надпис (които също се включват в онлайн пропагандата). Можеш да
>> разгледаш как е било миналата година на тези два линка:
>> https://fsfe.org/campaigns/ilovefs/ и
>> https://fsfe.org/news/2018/news-20180212-01.en.html
>> 
>> В случай, че би ти било интересно да участваш по някакъв начин, ще се
>> радвам да продължим разговора по телефон или друг тип аудио. При
>> евентуален интерес, бих изпратила въпросните банери, както и да
>> организираме физическите материали да са при вас. Самата аз не съм
>> сигурна дали надписи на английски биха били адекватни и би ми било
>> интересно да разбера какво е твоето мнение и дали би посъветвал да ги
>> преведем, както и съм отворена за допълнителни предложения и идеи.
>> 
>> Поздрави,
>> 
>> Галя
>> 
>> --
>> Galia Mancheva- Project Manager
>> Free Software Foundation Europe | www.fsfe.org
>> +49-30-27595290 (office)
>> +32 488 070 135 (mobile)
>> fingerprint: 4195 1315 E14A A00A 0119 6F17 8040 8B16 CADD 6573
>> Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin, Germany
>> Registered at Amtsgericht Hamburg, VR 17030
>> 
>> 
> -- 
Galia Mancheva- Project Manager
Free Software Foundation Europe | www.fsfe.org 
+49-30-27595290 (office)
+32 488 070 135 (mobile)
fingerprint: 4195 1315 E14A A00A 0119 6F17 8040 8B16 CADD 6573
Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin, Germany 
Registered at Amtsgericht Hamburg, VR 17030
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190123/6087423d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list