[Us] Промени по инфраструктурата на лаба от Венци

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Jul 1 11:42:27 EEST 2019


Добрутро, добри хора.

Имам въпрос към УС по темата промените, които прави по инфраструктурата
на лаба, които според мен са без мисъл и идея.

От последните неща са, че в момента ми е down router-а за openfest
(който ще гледам как е угасен в сряда, като имам път до лаба), снощи в
12 и нещо занимаваше Точо да търсят релси и да монтират сървър, и като
цяло има опити да се смени текущата система без да има нужда (т.е. да
се подменя релето и т.н.).

Моят опит с различни проекти правени с Венци показва, че на него не
може да се разчита особено (напр. случая със сайта на openfest),
особено ако опира до комуникацията с хора (визирам mail-а от Петко
преди няколко дни и случката около Ружи с идеята за викането на
полиция, както и че постоянно успява да ми лази по нервите). Личното ми
мнение е, че нищо не трябва да зависи изцяло от него по горните
причини, и за това аз лично отказвам да имам общо с каквито и да е
промени, поискани от него, освен ако не са одобрени от УС.

Намирам за много трудно да нося отговорност за инфраструктура, по която
се работи по тоя начин. Ако не ми пукаше, щях да я изнеса на spitfire и
да си махна достъпа, но понеже не очаквам да оцелее дълго време, няма
да прибягвам до това.

Изобщо, Венци, не знам къде ти е проблема, ама може ли да си го решиш,
вместо да си го избиваш в правенето на безсмислици?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190701/df117467/attachment.sig>


More information about the Us mailing list