[Us] по-пълно предложение за дни на отворените врати в лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jul 3 10:17:56 EEST 2019


идеята дойде в разговори с Теодор Катранджиев - ние си знаем, че лабът
винаги е отворен, но никой друг не е наясно, нито, че има лаб.

Та:

- всяка втора събота на месеца от 14 до 20 (или нещо такова, напр. цял
  ден) - ден на отворените врати
- може да се запознаят със самия лаб
- с проектите, дето се случват с него
- да си поговорят с членовете, които са от различни части на
  българското IT (това може да се формулира по-добре)
- да зададат всякакви въпроси, които имат, по всякакви теми.
- да има някъде link, че ако искат да дойдат и имат по-специален
  въпрос, да ни кажат, за да гледаме да има подходящите хора да
  отговорят

с такова време мисля, че за повече от половината от годината мога да
присъствам, вероятно и за други членове е така.

Та, ако може го вкарайте в дневния ред на УС.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190703/ff99b216/attachment.sig>


More information about the Us mailing list